כיצד להמשיך ולבנות משמעות חדשה בחיינו

ולזכות בצמיחה אישית, סיפוק ושמחת חיים?

 


"אני נאכל מבפנים. אני חי ללא תכלית, כואב וזועק. אני במצב של ייאוש..... אני רק יודע, שאיני רוצה להגיע לגיל מסוים, להסתכל סביב ולגלות פתאום שלא יצרתי דבר..." 👤 נתניהו י', מכתבי יוני, עמ' 21-16 👤
חיפוש משמעות מצוי בלב הקיום האנושי. לכל אדם צורך קיומי במשמעות ובידיעה כי יש פשר לחייו, בידיעה שלא חי לשווא. כל אחד רוצה שחייו יבטאו את בחירותיו.
מחקרים רבים מלמדים על תפקידה המרכזי של משמעות בחיים ברווחה נפשית, בחוסן אישי שמאפשר התמודדות עם מצבי משבר בחיינו.
תחושת משמעות בחיים מוגדרת כמערכת של אמונות, ערכים ויעדים המעניקים לפרט מטרה, תחושת רציפות ועקביות , ערך לקיום והצדקה עצמית של התנהגותו.
שאלות שמלוות אותנו במהלך חיינו:
👈תכלית/מטרה - מה התכלית והמטרה של חיינו? עד כמה אנו חווים
את החיים כמכוונים ומונעים על ידי יעדי חיים מוערכים?
👈בחירה - כיצד אנו בוחרים לחוות את חיינו?
👈פעולה - אילו מעשים ופעולות אנחנו עושים כדי לממש את הבחירות
והמטרות שלנו כך שנחווה חיים משמעותיים?
👈אחריות – מה האחריות שלנו לבחירות ולפעולות שלנו על-פי הערכים
שלנו?
👈מתן ערך מעבר לעצמנו - מה הערך שאנחנו נותנים מעבר לעצמנו?
האם אנחנו חלק ממשהו גדול יותר מעצמנו?
👈לכידות וקוהרנטיות - עד כמה הפעילות שלי תואמת את האמונות,
הערכים הפנימיים שלי וקיימת הלימה בין המטרות שלי לפעולות שלי,
כך שיש לי תחושת רציפות, המשכיות ועקביות בחיים?
ענו לעצמכם על השאלות הללו ופעלו לצמצום הפער בין המצוי לרצוי לכם - תזכו בחיים משמעותיים יותר, בסיפוק ובשמחת חיים.

בהצלחה!

שלכם, ד"ר חנה קורלנד

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

מפתחות לגישה חיובית לחיים

שבע דרכים להגביר את התקווה בחיינו